TARTÓSZERKEZETI TERVELLENŐRZÉS

TARTÓSZERKEZETI TERVELLENŐRZÉS

A tervellenőri tevékenységet az építőipari tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet (ÉKR) 9.§ továbbá a településtervezési és építészeti-műszaki tervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet 1.§ és a 9.§ 6. bek. szabályozza.

Független tervellenőrzés alatt a kivitelezési dokumentációnak (dokumentációrésznek) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 33. § 2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelése ellenőrzését értjük. Ezt az ÉKR 9.§ (1) bekezdésében elrendelt esetekben kötelező elvégeztetni.

A törvény által meghatározott fenti esetek mellett vállaljuk bármely, a tartószerkezeti tervezési szakterület szakmai keretein belül elkészített tartószerkezeti tervdokumentációk független tervellenőrzését.

A tartószerkezeti tervellenőri munkák ellenjegyzése a Magyar Mérnöki Kamara ET-T/07-0026 tervellenőri jogosultsági határozata alapján történik, melynek érvényessége 2016.01.20.

 


» vissza a többi szakterülethez